Mijn manier van therapie geven is gebaseerd op het humanisme: ik ga er vanuit dat elk mens uniek is, een vrije wil heeft en een aangeboren drang om zichzelf te ontplooien (‘to thrive’).

Het therapeutische kader van waaruit ik werk is cliëntgerichte therapie. Dit is oorspronkelijk ontwikkeld door Carl Rogers. Het idee van cliëntgerichte therapie is dat het voor therapeutisch succes veel belangrijker is dat de therapeut een bepaalde houding heeft dan welke methode er precies gebruikt wordt. Belangrijk is dat de therapeut echt is (what you see is what you get), transparant, warm, emotioneel aanwezig, empathisch en de cliënt altijd, zonder voorwaarden, accepteert. Nu is het natuurlijk niet zo dat therapeuten uit andere tradities (bijv. cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse) niet zo’n houding kunnen hebben. Alleen is dat eerder toeval. In het kader van mijn ontwikkeling als cliëntgerichte therapeut ben ik voortdurend bezig om deze houding te versterken middels leertherapie, supervisie, onderwijs en meditatie.

Binnen de cliëntgerichte therapie zijn verschillende substromingen. Één stroming is Focusing Oriented Therapy, ontwikkeld door Gene Gendlin. Gendlin heeft hele mooie concepten en concrete methodes ontwikkeld rondom het contact dat we met onze binnenkant hebben.

Een andere relatief nieuwe substroming binnen de cliëntgerichte therapie is Emotion Focused Therapy for individuals (niet te verwarren met Emotionally Focused Therapy, wat een geheel andere vorm van therapie is), ontwikkeld door onder meer Les Greenberg. Het mooie van deze therapievorm is dat het een duidelijk kader geeft om mentale en emotionele problemen te begrijpen en manieren om hier actief mee te werken.

Tenslotte werk ik ook vanuit het EMDR-kader. Dit is geen stroming binnen de cliëntgerichte traditie, maar het is er wel bijzonder compatibel mee. Relevant om te weten is dat er eigenlijk twee vormen van EMDR zijn. Er is een ‘Nederlandse’ variant. Deze gaat vooral uit van exposure. Daarnaast is er de variant in de rest van de wereld, ontwikkeld door Shapiro zelf, de grondlegger van EMDR. Deze variant gaat uit van reprocessing. Het principe van reprocessing is mooi in lijn met de zelfactualiseringstendens zoals ik die hierboven beschreef. Ik werk met de internationale variant.